Pakiet CANAL+ Prestige w skład, którego wchodzą następujące Programy: CANAL+; CANAL+ 1; Canal+ Film, CANAL+ Seriale, Canal+ Family; CANAL+ Sport; CANAL+ Sport 2; CANAL+ DISCOVERY.

Za umowy zawarte w ramach promocji CANAL+ PRESTIGE 2016, do których zastosowanie będą miały postanowienia poniżej, będą uważane wyłącznie umowy zawarte w okresie od dnia 01 grudnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku z nowymi Abonentami tj. osobami, z którymi Insport nie łączyła wcześniej umowa na udostępnianie Programów.

Za umowy abonenckie objęte promocją CANAL+ PRESTIGE 2016 uznane mogą być jedynie umowy zawarte na czas określony wynoszący dokładnie 12 (dwanaście) miesięcy. Opłata w w/w okresie zostaje obniżona do kwoty 39zł miesięcznie.