95-020 Wiśniowa Góra
ul. Tuszyńska 58a
e-mail: insport@insport.pl
telefon: 42 235 23 23
NIP: 728-149-08-37


Godziny otwarcia biura:

Pn – Pt: 10-18
Sb – Nd: Nieczynne


INFOLINIA:
42 235 23 23

codziennie: 8-24

Numery kont do wpłat:

PKO BP – INTELIGO
insPORT – BOŻENNA PIĘCEK
95-020 ANDRESPOL
ul. FABRYCZNA 11/16
50 1020 5558 1111 1749 4350 0146


iPKO
insPORT – BOŻENNA PIĘCEK
95-020 ANDRESPOL
ul. FABRYCZNA 11/16
60 1440 1231 0000 0000 0185 1543

Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma INSPORT z siedzibą ul. Tuszyńska 58a, 95-020 Wiśniowa Góra, REGON 472285391,NIP 7281490837, 2. Firma INSPORT powołała Inspektora Ochrony Danych. Inspektor będzie pełnił funkcję kontaktową we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w punkcie kontaktowym przy TUSZYŃSKIEJ 58a, W WIŚNIOWEJ GÓRZE lub pod adresem mailowym; inspektorochronydanych@insport.pl. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów: - usług świadczonych przez INSPORT na podstawie zawartej umowy abonenckiej oraz związanych z nią usług; w tym usług serwisowych w zakresie realizacji zgłoszeń, księgowych w zakresie wystawianych faktur, przelewów, sporządzania i ich przechowywania, archiwizowania zgodnie z przepisami prawa podatkowego, a w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody w celach: - marketingowych, tj. otrzymywania materiałów reklamowych dotyczących usług i produktów oferowanych przez Operatora za pośrednictwem poczty e-mail (informacji handlowych), - marketingu bezpośredniego, tj. przedstawiana ofert produktów/usług własnych celem ich sprzedaży przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jest użytkownikiem oraz wykonywanie połączeń telefonicznych. 4. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy (w zakresie danych zgodnie z art. 161 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne np. imię i nazwisko, adres zameldowania, PESEL, seria i numer dowodu oraz numer telefonu, adres poczty elektronicznej). Niepodanie wskazanych danych uniemożliwi zawarcie Umowy. 5. Zgodnie z obowiązującym prawem Pana/Pani dane będą przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie INSPORT np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy, organy ścigania, tylko wtedy gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną ustawę. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą również udostępniane takim odbiorcom jak np. - podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki), - podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, celem wysyłki do Pani/Pana korespondencji. - podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, prawne. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej 6. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest dokonywane na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a, b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i jest konieczne do wykonania zawartej umowy, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz na podstawie zgody, jeżeli zostanie udzielona. 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a także po jej wygaśnięciu w określonych przypadkach: - przez okres 12 miesięcy- dane retencyjne: i. w przypadku usług telefonii stacjonarnej lub komórkowej, dane dotyczących połączeń (numerów telefonów, czasu trwania etc.) zgodnie z Ustawą Prawo Telekomunikacyjne ii. w przypadku usług dostępu do internetu (w szczególności adresy IP, lokalizacje) iii. w przypadku usługi poczty elektronicznej (w szczególności dane adresów e-mail, lokalizacje, adresy IP) iv. w przypadku usługi TV (w szczególności lokalizacje, adresy IP urządzeń) - przez okres 12 miesięcy zgodnie z Ustawą o rachunkowości art. 74, dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji. - przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono ostatni dokument księgowy, zgodnie z Ustawą o Rachunkowości art.74, dokumenty księgowe tj. faktury sprzedaży i zakupu, faktury korygujące, noty korygujące, noty księgowe; 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo zgłoszenia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto ma Pan/Pani prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.